Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 49 хувийг Монголын “Зэс” корпораци болон Худалдаа хөгжлийн банк худалдан авсан явдал нь зөв шийдвэр мөн үү?

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн 49 хувийг Монголын “Зэс” корпораци болон Худалдаа хөгжлийн банк худалдан авсан явдал нь зөв шийдвэр мөн үү?